Intelligentie onderzoek

AC³ Coaching

INTELLIGENTIE-ONDERZOEK


Kinderen en jongeren

van 6 t.e.m. 16 jaar

KINDER- EN JONGERENCOACHING

 

 

Oplossingsgerichte coaching

Intelligentie onderzoek


Voor meer duidelijkheid over de sterke- en minder sterke vaardigheden van uw kind.


Wilt u inzicht in het niveau van intelligentie van uw kind? Bij het intelligentie onderzoek wordt gekeken naar het algemeen functioneren. Hiertoe behoren het geheugen, het waarnemen, de taal, het denken, het bewustzijn, de aandacht en de oriëntatie van het kind. De uitslag kan een eerste aanwijzing zijn tot verder onderzoek.

Ook als de school niet direct de verwijzer is van onderzoek, kan er na afloop een evaluatiegesprek op school plaatsvinden om de bevindingen toe te lichten en mee te denken over de aanpak in de klas.


Het intelligentie onderzoek verloopt als volgt:

U wordt, indien gewenst samen met uw kind, uitgenodigd voor een intakegesprek. Het intakegesprek duurt ongeveer een uur. Binnen twee weken na het intakegesprek komt uw kind voor het intelligentieonderzoek. Dit onderzoek duurt anderhalf uur. Ouders mogen als zij dit willen in de wachtkamer wachten. U krijgt na afloop van het onderzoek binnen twee tot drie weken de uitslagen van het onderzoek, deze worden per email naar u verzonden. Deze uitslagen omvatten de IQ gegevens en een uitgebreide beschrijving hiervan. U krijgt de mogelijkheid de onderzoeksresultaten uitgebreid na te bespreken in een persoonlijk gesprek. Dit kan een afrondend gesprek zijn, maar hier kunnen ook afspraken gemaakt worden voor eventuele nazorg of behandeling.


Gebruikte test


De nieuwe WISC-V intelligentietest


In 2018 is de nieuwe WISC-V uitgekomen, die de WISC-III vervangt.

Bij de WISC-V worden de Verbale en Performale schaal van de WISC-III helemaal los gelaten en ziet de opbouw er heel anders uit. Naast de schatting van het Totaal-IQ, worden er scores verkregen op 5 primaire indexen:

Verbaal Begrip, Visueel Ruimtelijk, Fluid Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.


Zo kan nog nauwkeuriger in kaart worden gebracht wat de sterke- en minder sterke kanten van een kind zijn. Wat fijn is als je vragen of zorgen hebt over hoe je kind leert en hoe het de lesstof in de klas kan bijhouden en begrijpen, en je je afvraagt waarom sommige dingen beter lukken dan andere dingen. Ten opzichte van de WISC-III zijn een aantal subtests behouden en vernieuwd en een aantal zijn compleet nieuw ontwikkeld en hebben andere subtests vervangen. De vaardigheden waar de 14 subtests in de WISC-V een beroep op doen, komen overeen met de vaardigheden uit het CHC-model (volgens de theorie van Cattell, Horn & Caroll) van intelligentie, waar de ontwikkeling van deze nieuwe test op is gebaseerd. In het algemeen wordt er minder een beroep gedaan op het (feitelijk) kennisniveau, maar meer op de vloeiende intelligentie (het zien van relaties tussen dingen en het probleemoplossend redeneren bij nieuwe taken, dus zonder hiervoor geleerd te hebben).

Kinder- en jongerencoaching


Soms lijkt de dagelijkse praktijk een kind boven het hoofd te groeien...


Ik help kinderen en jongeren om meer zicht te krijgen op hun eigen gedachten, gevoel en talenten, waardoor ze zich weer goed in hun vel voelen. Afhankelijk van de situatie kunnen ook één of meerdere coachgesprekken met de ouder(s) plaatsvinden, om nog meer balans in het gezin te krijgen. Kinder- en jeugdcoaching is een vorm van kortdurende, resultaatgerichte en praktische begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders. Dit is bedoeld als ondersteuning bij de 'normale' ontwikkeling; ik sluit aan bij de hulpvraag van de ouders zonder een diagnose te stellen of een behandelprotocol te volgen. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de oplossing, in plaats van naar de oorzaak van het probleem.De wens, doelstelling en belevingswereld van de ouders en het kind staan in de gesprekken centraal en als coach speel ik hierin een begeleidende rol.